Aklimatizace nebo škola?

Ukrajinských dětí v Česku přibývá každým dnem. V Praze a v Brně pro ně začnou fungovat speciální jednotřídky - budou v nich učit ukrajinští učitelé podle ukrajinských materiálů. Podobné třídy by měly postupně vznikat i v dalších českých městech. Dá se předpokládat, že budou určené zejména starším žákům, kteří se připravují na další studium, a věkově smíšené.

Národní pedagogický ústav vydal doporučení, jak obecně postupovat při začleňování dětí cizinců do běžného českého kolektivu. Upozorňuje především na to, že není kam spěchat! Pro děti je důležitá aklimatizace a vypořádání se s novou situací především v kruhu blízkých. Po uklidnění je teprve čas na řešení otázky vzdělávání.

1) 90 dní aklimatizace

První 3 měsíce nemusí dítě cizince nastoupit v Česku do školy. Po uplynutí této doby se buď jeho situace vyřeší a bude moci vrátit domů, nebo nevyřeší a bude muset být podle zákona vzděláváno. Do té doby to není povinné.

2) Volný čas

Dá se předpokládat, že maminky budou chít pracovat a tedy budou potřebovat zajistit program - hlídání pro děti. Velká část přijíždí i s babičkami, které se pak o děti starají. Vznikají také nové dětské skupinky, které budou nabízet dopolední hlídání (ideálně s nenásilnou výukou češtiny). Tyhle skupinky dávají dohromady jak úřady a školy, tak také různé volnočasové organizace nebo mateřská a komunitní centra.

3) Začlenění

Pomozme dětem začlenit se do kolektivu vrstevníků. To je nejlepší způsob, jak děti rychle a relativně snadno připravit na život v nové zemi. Pokud se budou stýkat s českými dětmi pochytí jazyk a vytvoří si přátele. Do MŠ nebo ZŠ by mělo dítě nastoupit až ve chvíli, kdy je v psychické pohodě. 

 


Jak přihlásit dítě cizince do české školy

Přijímání ukrajinských dětí do běžných mateřských a základních škol závisí v tuhle chvíli především na jejich kapacitě. Konkrétně na Praze 6, kde žijeme my, jsou školy a školky přeplněné tak, že i místní děti se těžko dostávají... Městská část se ale chystá vytvořit speciální dětské skupiny. Pokud tedy chcete pomoci někomu školu najít - ptejte se především ve spádové škole v oblasti, kde teď dítě pobývá. Když nebudou mít sami místo, určitě vás alespoň nasměrují, protože mají informace ze školského odboru příslušného úřadu. Blížší informace (i s překladem do ukrajinského jazyka) najdete na stránkách Inkluzivní školy TADY.

 


Ministr Gazdík zároveň s metodickými postupy poslal do školských zařízení osobní dopis, kde prosí učitele o jasnou komunikaci problematiky a vytvoření bezpečného prostředí pro všechny. Zmiňuje nebezpečí rozdělování společnosti na "my a oni", prosí o prevenci šikany a slovních útoků na jednu nebo druhou stranu současného konfliktu. Nic není černobílé! Cituji z dopisu: "V naší zemi lidská práva dodržujeme, respektujeme individualitu a jen pouhá příslušnost k národnosti nesmí být záminkou ke konfliktům."

 

Budu situaci i dál sledovat a vybírat informace, které by vás mohly zajímat. Pište mi své otázky a podněty do komentářů nebo na Facebook či Instagram. 


Hodně sil všem


Míša

Komentáře